Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dziadkowicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Dziadkowice.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dziadkowicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Dziadkowice.

Ogłoszenie o losowaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Dziadkowice.

Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Dziadkowicach z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania komisji wyborczych.

Obwiesczenie Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 16 października 2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Dziadkowice do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Dziadkowicach z dnia 17 października 2014 r. w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 27 SIERPNIA 2014 R. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach  na obszarze działania Delegatury w Białymstoku według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzone.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2014-10-17

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2014-10-24

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2014-10-17