PLIKI DO POBRANIA:

     

          1. Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. - POBIERZ

          2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego. - POBIERZ

          3. Podanie o wydanie zaświadczenia o ha przeliczeniowych. - POBIERZ

          4. Podanie o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach. - POBIERZ

          5. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. - POBIERZ

          6. Wniosek o wydanie warunków zabudowy. - POBIERZ

          7. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. - POBIERZ

          8. Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania. - POBIERZ

          9. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania

             odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. - POBIERZ

          10. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. - POBIERZ

          11. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru PESEL. - POBIERZ

          12. Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. - POBIERZ

          13. Wniosek o wydanie dowodu osobistego. - POBIERZ

          14. Ankieta dotycząca gospodarki odpadami. - POBIERZ

          15. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - POBIERZ

          16. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - POBIERZ

          17. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - POBIERZ

          18. Wniosek o ustalenienumeru porządkowego - POBIERZ

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Data wytworzenia: 2017-10-04

Wprowadzający: Krystyna Michnowska

Data wprowadzenia: 2012-02-02

Data modyfikacji: 2017-11-07

Opublikował: Krystyna Michnowska

Data publikacji: 2012-02-02