1. Projekt budżetu na 2016 rok.

a) Zarządzenie Nr 91/15 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2016 rok.

b) Zarządzenie Nr 90/15 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2023.

2. Uchwała budżetowa.

Uchwała Nr VIII/57/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziadkowice na 2016 rok.

3. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała Nr VIII/56/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2023.

4. Zmiany w budżecie.

1. Uchwała Nr IX/65/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

2. Uchwała Nr X/78/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

3. Uchwała Nr XI/84/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

4. Uchwała Nr XII/89/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Uchwała Nr X/79/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2023.

6.UCHWAŁY RIO w Białymstoku dotyczące budżetu Gminy Dziadkowice:

Uchwała Nr II-00310-37/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30.11.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Dziadkowice na 2016 r.

7. Wykonanie budżetu.

1. Informacja Wójta Gminy Dziadkwice z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2016 roku.

2. Zarządzenie Nr 152/16 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 39 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

3. Informacja Wójta Gminy Dziadkwice z wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2016 roku.

Zarządzenie Nr 203/17 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Data wytworzenia: 2018-03-12

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Data wprowadzenia: 2015-11-25

Modyfikujący: Arkadiusz Orłowski

Data modyfikacji: 2020-03-25

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2015-11-25