1. Projekt budżetu na 2012 rok.

a) Zarządzenie Nr 51/11 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2012 rok.

b) Plan dochodów budżetowych 2012 rok.

c) Plan wydatków budżetowych 2012 rok.

d) Zarządzenie Nr 52/11 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowicena lata 2012 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2023.

2. Uchwała budżetowa.

3. Uchwała w spawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2012 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata lata 2012 - 2023.

4. Zmiany w budżecie:

- Uchwała Nr XI/66/12 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

- Uchwała Nr XII/79/12 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Uchwała Nr XI/78/12 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2012 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i splat zobowiązań na lata 2012 - 2023.

6. UCHWAŁY RIO w Białymstoku dotyczące budżetu Gminy Dziadkowice:

Uchwała Nr II-00321-10/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28.03.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dziadkowice sprawozdaniu z wykonania budzetu gminy za 2012 rok.

7. Wykonanie budżetu:

- Informacja Wójta Gminy Dziadkowice o stanie budżetu Gminy za I kwartał 2012 roku. 

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

- Informacja_Wójta_Gminy Dziadkowice o_stanie_budżetu_Gminy za_III_kwartał_2012_r.

- Zarządzenie Nr 129/13 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

- Zarządzenie Nr 134/13 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Wprowadzający: Krystyna Michnowska

Data wprowadzenia: 2012-01-02

Modyfikujący: Krystyna Michnowska

Data modyfikacji: 2016-06-23

Opublikował: Krystyna Michnowska

Data publikacji: 2012-01-02