1. Projekt budżetu na 2011 rok.

a)Zarządzenie Nr 37/10 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2011 rok.

b) Plan dochodów budżetowych 2011 rok.

c) Plan wydatków budżetowych 2011 rok.

d) Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011 - 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2014.

2. Uchwała budżetowa.

a) Dochody.

b) Wydatki.

c) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011 - 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2014.

3. Zmiany w budżecie:

  1.  Uchwała Nr V/20/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok. załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5
  2. Uchwała Nr VI/33/11 z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok. załącznik nr 1 , załącznik nr 2
  3. Uchwała Nr VII/36/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok. załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6
  4. Uchwała Nr IX/46/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok. załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4
  5. Uchwała Nr X/57/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

 4. Wykonanie budżetu:

 - za I kwartał 2011 roku

 - Informacja Wójta Gminy Dziadkowice o stanie budżetu Gminy za III kwartał 2011 roku.

Zarządzenie Nr 76/12 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 09 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

Zarządzenie Nr 86/12 Wójta Gminy dziadkowice z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy dziadkowice sprawozdania finanoswego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok. 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2011-01-21

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2012-05-14

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2011-01-21