1. Projekt budżetu na 2015 rok.

a) Zarządzenie Nr 241/14 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2015 rok.

b) Zarządzenie Nr 240/14 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2023.

2. Uchwała budżetowa.

1. Uchwała Nr III/7/14 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na rok 2015.

3. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Uchwała Nr III/8/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2023.

4. Zmiany w budżecie.

1. Uchwała Nr IV/16/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

2. Uchwała Nr V/30/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

3. Uchwała Nr VI/40/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

4. Uchwała Nr VII/42/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

5. Uchwała Nr VIII/55/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

5.Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Uchwała Nr IV/17/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2023.

2. Uchwała Nr V/31/15 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spałty zobowiązań na lata 2015-2023.

6.UCHWAŁY RIO w Białymstoku dotyczące budżetu Gminy Dziadkowice:

Uchwała Nr II-00310-19/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26.11.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Dziadkowice na 2015 r. oraz o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu.

- Uchwała Nr II-00311-19/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26.11.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2015-2023.

- Uchwała Nr RIO.II-00321-15/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 01.04.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dziadkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.

7. Wykonanie budżetu.

1. Informacja Wójta Gminy Dziadkowice z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2015 roku.

2. Zarządzenie Nr 72/15 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

3. Informacja Wójta Gminy Dziadkowice z wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2015 roku.

4. Zarządzenie Nr 122/16 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 14 marca 2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Wprowadzający: Krystyna Michnowska

Data wprowadzenia: 2015-06-19

Modyfikujący: Krystyna Michnowska

Data modyfikacji: 2016-06-23

Opublikował: Krystyna Michnowska

Data publikacji: 2015-06-19