Budżet 2017 rok

1. Projekt budżetu na 2017 rok.

a) Zarządzenie Nr 164/16 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2017 rok.

b) Zarządzenie Nr 163/16 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2023.

 

2. Uchwała budżetowa.

Uchwała Nr XIV/98/16 w sprawie budzetu Gminy Dziadkowice na 2017 rok

3. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała Nr XIV/97/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023.

4. Zmiany w budżecie.

1. Zarządzenie Nr 196/17 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

2. Zarządzenie Nr 197/17 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

3. Zarządzenie Nr 200/17 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

4. Zarządzenie Nr 202/17 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

5. Zarządzenie Nr 211/2017 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

6. Zarządzenie Nr 215/2017 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

7. Zarządzenie Nr 218/2017 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

8. Zarządzenie Nr 227/2017 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

9. Zarządzenie Nr 229/2017 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

10. Zarządzenie Nr 233/2017 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

11. Zarządzenie Nr 236/2017 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

12. Zarządzenie Nr 246/2017 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

13. Zarządzenie Nr 248/2017 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

14. Zarządzenie Nr 249/2017 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

15. Zarządzenie Nr 252/2017 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

16. Zarządzenie Nr 256/2017 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

6.UCHWAŁY RIO w Białymstoku dotyczące budżetu Gminy Dziadkowice:

Uchwała NR II-00321-12/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28.03.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dziadkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.

7. Wykonanie budżetu.

Informacja Wójta Gminy Dziadkwice z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2017 roku.

Zarządzenie Nr 230/17 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Informacja Wójta Gminy Dziadkowice z wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2017 roku.

Zarządzenie Nr 279/18 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Data wytworzenia: 2017-12-22

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Modyfikujący: Arkadiusz Orłowski

Data modyfikacji: 2020-03-25

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2016-11-15