Budżet 2018 rok

1. Projekt budżetu na 2018 rok.

a) Zarządzenie Nr 255/17 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2018 rok.

b) Zarządzenie Nr 254/17 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2029.

 

2. Uchwała budżetowa.

 Uchwała NR w sprawie budzetu Gminy Dziadkowice na 2018 rok

3. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029.

4. Zmiany w budżecie.

 

5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

6.UCHWAŁY RIO w Białymstoku dotyczące budżetu Gminy Dziadkowice:

Uchwała Nr II-00310-16/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22.11.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2018 r. oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Dziadkowice.

Uchwała Nr II-00311-16/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22.11.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2018-2029.

7. Wykonanie budżetu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Orłowski Arkadiusz

Data wytworzenia: 2017-12-21

Wprowadzający: Krystyna Michnowska

Data modyfikacji: 2017-12-27

Opublikował: Krystyna Michnowska

Data publikacji: 2017-12-22