Budżet 2018 rok

1. Projekt budżetu na 2018 rok.

a) Zarządzenie Nr 255/17 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2018 rok.

b) Zarządzenie Nr 254/17 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2029.

2. Uchwała budżetowa.

Uchwała Nr XX/156/17 w sprawie budzetu Gminy Dziadkowice na 2018 rok

3. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała Nr XX/155/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029.

4. Zmiany w budżecie.

Zarządzenie Nr 270/18 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

Uchwała Nr XXI/164/18 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 281/18 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 282/18 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 Uchwała Nr XXI/163/18 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029.

6.UCHWAŁY RIO w Białymstoku dotyczące budżetu Gminy Dziadkowice:

Uchwała Nr II-00310-16/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22.11.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2018 r. oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Dziadkowice.

Uchwała Nr II-00311-16/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22.11.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2018-2029.

Uchwała Nr II-00312-39/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17.01.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionych przez Gminę Dziadkowice.

Uchwała Nr II-00321-10/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dziadkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr II-00320-9/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16.08.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dziadkowice informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.

7. Wykonanie budżetu.

Zarządzenie Nr 301/18 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

Uchwała Nr II-00321-8/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22.03.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dziadkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Orłowski Arkadiusz

Data wytworzenia: 2017-12-21

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Modyfikujący: Arkadiusz Orłowski

Data modyfikacji: 2020-03-25

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2017-12-22