1. Projekt budżetu na 2014 rok.

a) Zarządzenie Nr 166/13 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2014 rok. 

b) Zarządzenie Nr 167/13 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2014 - 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2023.

2. Uchwała budżetowa.

1. Uchwała Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na rok 2014.

3. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Uchwała Nr XXI/158/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2023.

4. Zmiany w budżecie.

a) Uchwała Nr XXIII/166/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

b)Uchwała Nr XXIV/172/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

c) Uchwała Nr XXV/178/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

a) Uchwała Nr XXIII/167/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 28 marca 2014 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2023. 

b) Uchwała Nr XXV/179/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długi i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2023. 

6. Wykonanie budżetu.

1. Zarządzenie Nr 198/14 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2014 r.

2. Zarządzenie Nr 225/14 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 01 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

3. Informacja Wójta Gminy Dziadkowice z wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2014 roku.

4. Zarządzenie Nr 48/15 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 11 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2013-11-25

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2015-06-22

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2013-11-25