1. Projekt budżetu na 2013 rok.

a) Zarządzenie Nr 108/12 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2013 rok.

b) Plan dochodów budżetowych na 2013 rok.

c) Plan wydatków budżetowych na 2013 rok.

d) Zarządzenie Nr 109/12 Wójta Gminy Dziadkowice w sprawie projektu Wieloloetniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2023.

2. Uchwała budżetowa.

3. Zmiany w budżecie:

- Uchwała Nr XVII/114/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

- Uchwała Nr XVIII/130/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

- Uchwała Nr XIX/137/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Uchwała Nr XVII/115/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2023.

- Uchwała Nr XIX/138/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2023.

5. UCHWAŁY RIO w Białymstoku dotyczące budżetu Gminy Dziadkowice:

Uchwała Nr II-00321-24/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dziadkowice sprawozdaniu z wykonania budzetu gminy za 2013 rok.

6. Wykonanie budżetu:

- Informacja Wójta Gminy Dziadkowice o stanie budżetu Gminy za I kwartał 2013 roku.

- Informacja Wójta Gminy Dziadkowice o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

- Informacja Wójta Gminy Dziadkowice o stanie budżetu Gminy za III kwartał 2013 roku.

- Zarządzenie Nr 192/14 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Wprowadzający: Krystyna Michnowska

Data wprowadzenia: 2013-05-07

Modyfikujący: Krystyna Michnowska

Data modyfikacji: 2016-06-23

Opublikował: Krystyna Michnowska

Data publikacji: 2013-05-07