INFORMACJA PUBLICZNA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

2019

z dnia 8 stycznia 2019 roku - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski-Chlebczyn i odcinka drogi krajowej nr 66 stanowiącego obwodnicę Bielska Podlaskiego wraz z budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii oraz niezbędnej infrastruktury".

2018

z dnia 31 grudnia 2018 rokuObwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego na działkach oznaczonych nr geod. 176/3, 177/4, 178/4 w obrębie wsi Żurobice"

z dnia 28 sierpnia 2018 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wznowieniu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "budowie elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW na działce nr 173/1 obręb Osmola, gm. Dziadkowice".

z dnia 10 sierpnia 2018 roku -  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie opracowania pt. "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn o długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego".

z dnia 9 lipca 2018 roku -  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o wszczęciu postępowania dotyczącego zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn o długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego".

z dnia 17 kwietnia 2018 roku
-
Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowie budynku inwentarskiego wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę na działce oznaczonej nr geod. 87/1".

z dnia 05 kwietnia 2018 roku - Postanowienie Wójta Gminy Dziadkowice o o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowie budynku inwentarskiego wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę na działce oznaczonej nr geod. 87/1".

z dnia 19 marca 2018 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynku inwentarskiego wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę na działce oznaczonej nr geod. 87/1".

2017

z dnia 30 października 2017 roku - Postanownienie Wójta Gminy Dziadkowice o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "budowie elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW na działce nr 173/1 obręb Osmola, gm. Dziadkowice".

z dnia 30 października 2017 roku - Postanownienie Wójta Gminy Dziadkowice o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Dziadkowice".

z dnia 5 października 2017 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Dziadkowice".

z dnia 20 kwietnia 2017 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek: Zabłocie - do drogi powiatowej nr 1754B".

z dnia 12 kwietnia 2017 roku - Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn w ramach zadania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego".

z dnia 18 stycznia 2017 roku - Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn w ramach zadania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego".

2016

z dnia 15 grudnia 2016 roku - Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn w ramach zadania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego".

z dnia 14 grudnia 2016 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego wraz z jego rozbudową na prowadzenie warsztatu samochodowego na działce  Nr 24/1 w obrębie wsi Lipiny.

z dnia 23 sierpnia 2016 rokuPostanowienie Wójta Gminy Dziadkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: Przebudowie drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Dołubowo - droga krajowa Nr 19, gm. Dziadkowice.

z dnia 27 lipca 2016 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Dołubowo - droga krajowa Nr 19.

z dnia 3 czerwca 2016 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku hydroforni (typu kontenerowego), dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności ok. 100m3 każdy, nowej sieci wodociągowej technologicznej od studni SW2 oraz nowoprojektowanej studni głębinowej do zbiorników retencyjnych oraz budynku hydroforni, nowych obwodów studni SW2 oraz nowoprojektowanej, nowych odcinków sieci dystrybucyjnej, oraz infrastruktury; sieci nn, oświetleniowej oraz sterowania.

 • z dnia 11 lipca 2016 roku - Postanowienie Wójta Gminy Dziadkowice w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku hydroforni (typu kontenerowego), dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności ok. 100m3 każdy, nowej sieci wodociągowej technologicznej od studni SW2 oraz nowoprojektowanej studni głębinowej do zbiorników retencyjnych oraz budynku hydroforni, nowych obwodów studni SW2 oraz nowoprojektowanej, nowych odcinków sieci dystrybucyjnej, oraz infrastruktury; sieci nn, oświetleniowej oraz sterowania.
 • z dnia26 lipca 2016 roku - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku hydroforni (typu kontenerowego), dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności ok. 100m3 każdy, nowej sieci wodociągowej technologicznej od studni SW2 oraz nowoprojektowanej studni głębinowej do zbiorników retencyjnych oraz budynku hydroforni, nowych obwodów studni SW2 oraz nowoprojektowanej, nowych odcinków sieci dystrybucyjnej, oraz infrastruktury; sieci nn, oświetleniowej oraz sterowania.

informacja o dofinansuwaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Białymstoku przedsięwzięcią pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Dziadkwice".

2015

z dnia 21 maja 2015 roku Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , tłoczonej i przepompowni ścieków we wsiach: Korzeniowka, Zaręby, tranzyt do wsi Dziadkowice gm. Dziadkowice

 •  z dnia 23 czerwca 2015 roku Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , tłoczonej i przepompowni ścieków we wsiach: Korzeniowka, Zaręby, tranzyt do wsi Dziadkowice gm. Dziadkowice

Z dnia 02 stycznia 2015 roku Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi krajowej Nr 19 na odcinku Piotrowo - Dziadkowice.

2014

Z dnia 12 września 2014 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie drogi gminnej w miejscowości Malinowo.

Z dnia 02 września 2014 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory rusztowej, wolnostojącej o obsadzie docelowej dla 110 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 we wsi Lipiny, gm. Dziadkowice.

 • z dnia 11 grudnia 2014 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o dostarczeniu przez pana R. Zarębę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji polegającej na: Budowie obory rusztowej, wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 110 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 we wsi Lipiny, gm. Dziadkowice, woj. podlaskie.
 • Z dnia 11 lutego 2015 r. - zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów dot. przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory rusztowej, wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 110 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 we wsi Lipiny, gm. Dziadkowice, woj. podlaskie.
 • Z dnia 18 marca 2015 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory rusztowej, wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 110 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 we wsi Lipiny, gm. dziadkowice, woj podlaskie.
 • z dnia 07 maja 2015 r. - Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku uchylające decyzję z dnia 18 marca 2015r. odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory rusztowej, wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 110 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 we wsi Lipiny, gm. dziadkowice, woj podlaskie.
 • z dnia 28 października 2015 roku Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów dot. przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory rusztowej, wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 110 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 we wsi Lipiny, gm. Dziadkowice, woj. podlaskie.
 • z dnia 16 listopada 2015 roku zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory rusztowej, wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 110 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 we wsi Lipiny, gm. dziadkowice, woj podlaskie.

Z dnia 13 maja 2014 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie 16 miejsc parkingowych wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1754B w miejscowości Osmola, na działkach o nr ewid. 296 i 315.

Z dnia 23 stycznia 2014 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania fragmentu budynku po byłej szkole na budynek produkcyjny - wytwórnię piwa i napojów bezalkoholowych.

 • Postanowienie z dnia 06 lutego 2014 r. o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania fragmentu po byłej szkole na budynek produkcyjny - wytwórnię piwa i napojów bezalkoholowych.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 17 lutego 2014 r. o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania fragmentu budynku po byłej szkole na budynek produkcyjny - wytwórnię piwa i napojów bezalkoholowych.

 

2013 ROK

Z dnia 21 listopada 2013 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o prowadzonych w miesiącu grudniu 2013 r. zapisach osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie, polegającym na usuwaniu wyrobów zawierającyhc azbest.

Z dnia 07 października 2013 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie dróg wewnętrznych (dojazdowych) w miejscowości Smolugi.

 • Z dnia 13 listopada 2013 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na przebudowie dróg wewnętrznych (dojazdowych) w miejscowości Smolugi na działkach o nr geodezyjnych 74 i 221 o łącznej długości 433,6 m.

Z dnia 06 września 2013 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego budowy sieci elektroenergetycznej.

 • Z dnia 07 października 2013 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej.

Z dnia 24 lipca 2013 r. - Ogłoszenie o realizacji na terenie Gminy Dziadkowice zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dziadkowice".

Z dnia 21 czerwca 2013 roku - Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla powiatu siemiatyckiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

BUDOWA ELEKTORCIEPŁOWNI NA BIOGAZ  ROLNICZY W OSMOLI

 

Zawiadomienie z dnia 23 maja 2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz rolniczy o zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej 0,999MW i mocy cieplnej 1058kW zlokalizowanej na działce o nr geodezyjnym 173 położonej w obrębie wsi Osmola.

Zawiadomienie_z_9_maja_2013_r..pdf o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla palnowanego przesięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz rolniczyo zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej 0,999 MW i mocy cieplnej 1058 kW zlokalizowanej na działce o nr geod. 173 położonej w obrębie wsi Osmola, gm. Dziadkowice.

Z dnia 29 kwietnia 2013 r. - Obwiesczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrociepłowni na biogaz rolniczy o zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej 0,999 MW i mocy cieplnej 1058 kW zlokalizowanej na działce o nr geod. 173 położonej w obrębie wsi Osmola, gm. Dziadkowice".

Z dnia 29 marca 2013 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o dostarczeniu przez Polską Grupę Biogazową raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji polegającej na: Budowie elektrociepłowni na biogaz rolniczy o zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej 0,999 MW i mocy cieplnej 1058 kW zlokalizowanej na działce o Nr geodezyjnym 173 położonej w obrębie wsi Osmola, gm. Dziadkowice.

 

 

 

 

 

Archiwum

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Data wytworzenia: 2017-10-05

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Data wprowadzenia: 2013-09-13

Data modyfikacji: 2019-01-11

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2013-09-13