INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

 

2016 rok

z dnia 26 września 2016 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: przebudowie drogi powiatowej Nr  1694B  na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Dołubowo - droga krajowa Nr 19

  • z dnia 28 października 2016 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi powiatowej Nr  1694B  na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Dołubowo - droga krajowa Nr 19
  • z dnia 20 grudnia 2016 r. - Zawiadomienie o wszczędzie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z przebudową drogi powiatowej Nr  1694B  na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Dołubowo - droga krajowa Nr 19

2015 rok

- z dnia 4 listopada 2015 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nn-0-4kV- obejmującej linie kablowe nn-0-4kV wraz ze złączami kablowymi nn-0-4kV oraz montaż słupa w istniejącej linii napowietrznej nn-0-4kV

  • z dnia 24 listopada 2015 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nn-0-4kV- obejmującej linie kablowe nn-0-4kV wraz ze złączami kablowymi nn-0-4kV oraz montaż słupa w istniejącej linii napowietrznej nn-0-4kV

- z dnia 29 września 2015 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: nowego typu hydroforni (typu kontenerowego) o wym. 12,0x5,0m i wysokości do 3,8m; dwóch zbiorników retencyjnych o poj. ok. 100m3 i średnicy ok 3,8m każdy; nowej sieci wodociągowej technologicznej od studni SW2 oraz nowoprojektowanej studni głębinowej do zbirników retencyjnych oraz budynku hydroforni; nowych obydwu studni SW2; nowych odcinków sieci wodociągowej dystrybucyjnej

  • z dnia 4 listopada 2015 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: nowego typu hydroforni (typu kontenerowego) o wym. 12,0x5,0m i wysokości do 3,8m; dwóch zbiorników retencyjnych o poj. ok. 100m3 i średnicy ok 3,8m każdy; nowej sieci wodociągowej technologicznej od studni SW2 oraz nowoprojektowanej studni głębinowej do zbirników retencyjnych oraz budynku hydroforni; nowych obydwu studni SW2; nowych odcinków sieci wodociągowej dystrybucyjnej

- z dnia 15 lipca 2015 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej i przepompowni ścieków we wsiach: Korzeniówka, Zaręby - tranzyt do wsi Dziadkowice.

  • z dnia 02 października 2015 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu poblicznego polegajacej na : Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej i przepompowni ścieków we wsiach: Korzeniówka, Zaręby - tranzyt do wsi Dziadkowice.

- z dnia 04 maja 2015 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie obiektu infrastruktury technicznej - masztu z odciągami o wysokości do 40 m. n. p. t., inwestycja zlokalizowana na działce o nr 32/20 obręb Hornowo.

  • z dnia 22 czerwca 2015r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: Budowie obiektu infrastruktury technicznej - masztu z odciągami o wysokości do 40 m. n. p. t., inwestycja zlokalizowana na działce o nr 32/20 obręb Hornowo.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wydaniu decyzji z dn. 01.04.2015 r. znak: DOII.I.6621.40.2015.HT.1 uchylającej w całości decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 2/2015 z dn. 25.02.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 19 na odcinku Piotrowo - Dziadkowice.

2014 rok

Z 18 WRZEŚNIA 2014 R. - Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wszczęciu postępwoania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE składającej się z wieży antenowej o wys. 50,48 m, infrastruktury technicznej na działce Nr 271/2 obręb Żurobice.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Wprowadzający: Krystyna Michnowska

Data wprowadzenia: 2014-09-22

Data modyfikacji: 2016-12-23

Opublikował: Krystyna Michnowska

Data publikacji: 2014-09-22