Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok

 

(na podstawie: art. 24 h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zmianami)

 1. Ciepłucha Franciszek

 2. Karnaszewski Krzysztof

 3. Kazimierczuk Zdzisław

 4. Kłopotowski Emil

 5. Koprowska Stanisława

 6. Kosiński Jerzy Paweł

 7. Małkowski Piotr

 8. Niedźwiedzki Dariusz - Wiceprzewodniczący Rady

 9. Niewierowski Piotr

 10. Osmólski Leszek Marek

 11. Skłodowski Wiesław

 12. Tarasiuk Adam

 13. Tołwiński Lucjan

 14. Wasilewska Teresa - Przewodnicząca Rady

 15. Żukowski Mirosław

Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok

 

(na podstawie: art. 24 h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zmianami)

 

 

 1. Ciepłucha Franciszek

 2. Karnaszewski Krzysztof

 3. Kazimierczuk Zdzisław

 4. Kłopotowski Emil

 5. Koprowska Stanisława

 6. Kosiński Jerzy Paweł

 7. Małkowski Piotr

 8. Niedźwiedzki Dariusz - Wiceprzewodniczący Rady

 9. Niewierowski Piotr

 10. Osmólski Leszek Marek

 11. Skłodowski Wiesław

 12. Tarasiuk Adam

 13. Tołwiński Lucjan

 14. Wasilewska Teresa - Przewodnicząca Rady

 15. Żukowski Mirosław

 

 

 

Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok

(na podstawie: art. 24 h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 z późn. zmianami)

 1. Teresa Wasilewska - Przewodnicząca Rady

 2. Dariusz Niedźwiedzki - Wiceprzewodniczący Rady

 3. Franciszek Ciepłucha

 4. Adam Tarasiuk

 5. Emil Kłopotowski

 6. Jerzy Paweł Kosiński

 7. Piotr Niewierowski

 8. Stanisława Koprowska

 9. Piotr Małkowski

 10. Mirosław Żukowski

 11. Zdzisław Kazimierczuk

 12. Leszek Marek Osmólski

 13. Wiesław Skłodowski

 14. Lucjan Tołwiński

 15. Krzysztof Karnaszewski

 

 

Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok

(na podstawie: art. 24 h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 z późn. zmianami)

 1. Teresa Wasilewska - Przewodnicząca Rady

 2. Dariusz Niedźwiedzki - Wiceprzewodniczący Rady

 3. Franciszek Ciepłucha

 4. Adam Tarasiuk

 5. Emil Kłopotowski

 6. Jerzy Paweł Kosiński

 7. Piotr Niewierowski

 8. Stanisława Koprowska

 9. Piotr Małkowski

 10. Mirosław Żukowski

 11. Zdzisław Kazimierczuk

 12. Leszek Marek Osmólski

 13. Wiesław Skłodowski

 14. Lucjan Tołwiński

 15. Krzysztof Karnaszewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Data wytworzenia: 2018-07-27

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Data wprowadzenia: 2015-12-31

Modyfikujący: Arkadiusz Orłowski

Data modyfikacji: 2018-07-27

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2015-12-31