Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji samorządu

   

·        Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji
 
(na podstawie: Art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
 
1.      Walentyna Gołaszewska          - Przewodnicząca Rady
2.      Paweł Jerzy Kosiński              - Wiceprzewodniczący
3.      Jolanta Augustyniak
4.      Marek Brzeziński
5.      Adam Cwalina
6.      Wojciech Kazimierczak
8.      Piotr Koc
9.      Eugeniusz Komar
 
 
  • Oświadczenie majątkowe radnych za 2009 rok

(na podstawie: Art. 24h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2001,Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)

  • Oświadczenie majątkowe radnych za 2008 rok

(na podstawie: Art. 24h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2001,Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)

  • Oświadczenie majątkowe radnych za 2007 rok

(na podstawie: Art. 24h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2001,Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)

 

  • Oświadczenie majątkowe radnych za 2006 rok

(na podstawie: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2001,Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)

 

  • Oświadczenie majątkowe radnych składane w związku z nową kadencją Rady Gminy

(na podstawie: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2001,Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)

 

  • Informacje i oświadczenia o stanie majątku

(na podstawie: Art. 24j USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2001,Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2007-11-08

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2016-04-22

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2007-11-08