Konsultacje Społeczne

Zarządzenie Nr 275/18 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Zarządzenie Nr 276/18 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.

informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.

 

Zarządzenie Nr 304/18 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

 

Uchwała Nr XXIV/191/18 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dziadkowice.

Zarządzenie Nr 307/18 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dziadkowice.

Statuty:

Brzeziny, Dołubowo, Dziadkowice, Hornowo, Hornowszczyzna, Jasienówka, Kąty, Korzeniówka, Lipiny, Malewice, Malinowo, Mała Jasienówka, Osmola, Smolugi, Smolugi Kolonia, Wojeniec, Zaminowo, Zaprośl, Zaręby, Żuniewo, Żurobice


Informacja o wynikach konsultacji:

Brzeziny, Dołubowo, Dziadkowice, Hornowo, Hornowszczyzna, Jasienówka, Kąty, Korzeniówka, Lipiny, Malewice, Malinowo, Mała Jasienówka, Osmola, Smolugi, Smolugi Kolonia, Wojeniec, Zaminowo, Zaporośl, Zaręby, Żuniewo, Żurobice

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Michnowska Krystyna

Data wytworzenia: 2017-11-07

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Data modyfikacji: 2018-09-24

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2017-11-07