Konsultacje Społeczne

Zarządzenie Nr 247/17 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3.  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie na 2018 rok.

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Orłowski Arkadiusz

Data wytworzenia: 2017-11-07

Wprowadzający: Krystyna Michnowska

Data modyfikacji: 2017-11-07

Opublikował: Krystyna Michnowska

Data publikacji: 2017-11-07