Kontrole zewnętrzne

 

 

2008 rok

I. od 08.02.2008 r. do 19.02.2008 r. - Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Białymstoku.

1. Przedmiot kontroli: " Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dziadkowicach, gmina   Dziadkowice.

2. Protokół z kontroli

3. Zarządzenia pokontrolne

4. Realizacja zaleceń pokontrolnych.


2007 rok:

I. od 02 lutego 2007 r do 15 marca 2007r. - Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

1. Temat kontroli : "Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Dziadkowice za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku."
2. Protokół z kontroli: strony 1-15, 16-30, 31-45, 46-60, 61-75, 76-93, załączniki

3. Zalecenia pokontrolne.
4. Realizacja zaleceń pokontrolnych.

II. 14 czerwca 2007 r. - Kontrola Wydzaiłu Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

1. Temat kontroli: Gospodarki materiałowa : ewidencja, obrót i magazynowanie sprzętu OC stanowiacego minie Skarbu Państwa za okres od 2002 roku do dnia kontroli.
2. Protokół z kontorli
3. Zalecenia pokontrolne
4. Realizacja zaleceń pokontrolnych.

III. od 12 listopada 2007 r. do 15listopada 2007 r - Kontrola Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

1. Temat kontroli: Organizacja i sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz ralizacja przepisów ustawy o dostepie do informacji publicznej ze szczególnym uwzglednieniem obowiązku publikowaniua oswiadczeń majątkowych za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia kontroli.
2. Protokół z kontorli
3. Zalecenia pokontrolne
4. Realizacja zaleceń pokontrolnych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2008-01-30

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2008-03-12

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2008-01-30