Petycje

Informacja o petycjach kierowanych do Wójta Gminy Dziadkowice

 

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. Brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach  Petycja 30.04.2018

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach

brak  Odpowiedź na petycję
2. Brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja 22.08.2018

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach

brak Odpowiedź na petycję

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Urząd Gminy w Dziadkowicach w 2017 roku

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja

05.08.2016

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach

brak

Zarchiwizowano w zasobach Urzędu

2.

Brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja

18.10.2016

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach

brak

Dokonano analizy i oceny stanu faktyczengo w zakresie danych w BIP pod katem otwartosci danych

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Data wytworzenia: 2016-06-20

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Data modyfikacji: 2018-09-20

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2016-06-20