Petycje

Informacja o petycjach kierowanych do Wójta Gminy Dziadkowice

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja

05.08.2016

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach

brak

Zarchiwizowano w zasobach Urzędu

2.

Brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja

18.10.2016

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach

brak

Dokonano analizy i oceny stanu faktyczengo w zakresie danych w BIP pod katem otwartosci danych

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Data wytworzenia: 2016-06-20

Wprowadzający: Krystyna Michnowska

Data modyfikacji: 2017-06-29

Opublikował: Krystyna Michnowska

Data publikacji: 2016-06-20