Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Lp.

 

Rejestr, ewidencja, wykaz…..

 

 

Udostępnienie na stanowisku

pokój, numer, telefon i fax.

 

1.

 

Rejestr Uchwały Rady Gminy

 

 

st. ds. obsługi Biura Rady i sekretariatu

p. nr 8

Tel. (085) 65 71 032, (085) 6565900

 

2.

 

Rejestr aktów prawa miejscowego

 

 

st. ds. obsługi Biura Rady i sekretariatu

p. nr 8

Tel. (085) 6571032, (085) 6565900

 

3.

 

Rejestr wniosków

i interpelacji radnych

 

 

st. ds. obsługi Biura Rady i sekretariatu

p. nr 8

Tel. (085) 6571032, (085) 656-59-00

 

4.

 

Rejestr wniosków
i opinii Komisji Rady Gminy

 

st. ds. obsługi Biura Rady i sekretariatu

p. nr  8

Tel. (085) 6571032, (085) 656-59-00

 

5.

 

Rejestr Skarg

i Wniosków

 

Sekretarz Gminy

p. nr 9

Tel. (085) 6565902

 

6.

 

Rejestr zarządzeń wójta

( organ wykonawczy)

 

 

Sekretarz Gminy

p. nr  9

Tel. (085) 6565902

 

7.

 

Rejestr zarządzeń wójta

( kierownika urzędu)

 

 

Sekretarz Gminy

p. nr  9

Tel. (085) 6565902

 

8.

 

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

 

st. ds. organizacyjnych

p. nr 15

Tel.  (085) 6565900 wew. 20

 

9.


Rejestr Instytucji Kultury

 

Informacja nt. rejestru

 

 

st. ds. organizacyjnych

p. nr 15

Tel. (085) 6565900 wew. 20

 

10.

 

Rejestr stałych wyborców

 

Kierownik USC

Budynek USC

p. nr 2

tel. (085) 6565907

 

11.

 

Rejestr ksiąg stanu cywilnego

 

Kierownik USC

Budynek USC

p. nr 2

Tel. (085) 6565907

 

12.

 

Ewidencja utraconych i wydanych dowodów osobowych

 

Kierownik USC

Budynek USC

p. nr 2

Tel. (085) 6565907

 

13.

 

Rejestr mienia komunalnego

 

 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

p. nr 15

Tel. (085) 6565900 w 20

 

14.

 

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę

 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

p. nr 15

Tel. (085) 6565900 w 20

 

15.

 

Ewidencja działalności gospodarczej

 

CEIDG

 

st. ds. księgowości podatkowej

p. nr  12

Tel. (085) 6565903

    

 

16.

 

Rejestr zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Pobierz aktualny rejestr

 

st. ds. księgowości podatkowej

p. nr  12

Tel. (085) 6565903

 

17.

 

Rejestr przedpoborowych

 i poborowych

 

st. ds. rozwoju lokalnego i promocji

p. nr  15

Te. (085) 6565900 wew. 20

 

18.

 

Rejestr wydanych decyzji o warunkach

zabudowy

 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

p. nr  15

Tel. (085) 6565900 w 20

 

19.

 Archiwum zakładowe

 st. ds. organizacyjnych

p. nr 15

Tel. (o85) 6565900 wew. 20

20.

 

Informacje nie udostępniane w BIP

 

Wszystkie informacje publiczne, które nie są zamieszczane
w BIP, a znajdujące się w zasobach UG Dziadkowice zgodne z art.8, ust.4, ustawy z dnia 06.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764) udostępniane są w urzędzie na wniosek.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Orłowski Arkadiusz

Data wytworzenia: 2017-06-29

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2007-11-09

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2021-01-07

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2007-11-09