TYTUŁ SPRAWY

Informacja o posiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz informacja o przedsiębiorcach.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Stanowisko ds. księgowości podatkowej.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej składany przez przedsiębiorców
  • Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych składanych przez wierzycieli

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Dziadkowice, 17-306 Dziadkowice  tel. (0-85) 656 59 00

pokój nr 12, tel. (0-85) 656 59 03

OPŁATY

  • Uzyskanie ustnej informacji o przedsiębiorcy jest bezpłatne
  • 17 zł za wydanie zaświadczenia

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Do 7 dni.

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Zaświadczenie o posiadaniu wpisu i informacja o przedsiębiorcach.

PODSTAWA PRAWNA

  • art. 88a, ust. 2 ustawy z dn. 19 listopada 1999r. Prawo działalności  gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa z dn   14 czerwca 1960r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071) z poźn. zm.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2016-03-25

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2016-03-25

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2016-03-25