oswiadczenia

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE WÓJTA VII KADENCJI SAMORZĄDU

Marian Stanisław Skomorowski

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (na podstawie art. 24 h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn.zm.)

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok (na podstawie: art. 24 h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm.)

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (na podstawie: art. 24 h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm.)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE WÓJTA VI KADENCJI SAMORZĄDU

Marian Stanisław Skomorowski

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (na podstawie: art. 24 h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm.)

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok (na podstawie: art. 24 h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm.)

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (na podstawie: art. 24 h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późn zm.)

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok (na podstawie: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami)

Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem VI kadencji (na podstawie: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami)


Oświadczenia majątkowe Wójta V kadencji samorządu

Marian Stanisław Skomorowski

 

Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem V kadencji (na podstawie: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. 01.142.1591 z późn. zmianami)

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok (na podstawie: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami)

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok (na podstawie: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami)

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok (na podstawie: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami)

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok (na podstawie: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami)

Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem V kadencji (na podstawie: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami)

 
Informacja i oświadczenie o stanie majątku (na podstawie: Art. 24j USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami))
 

Oświadczenia majątkowe Wójta IV kadencji samorządu

Marian Stanisław Skomorowski

Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem IV kadencji (na podstawie: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami))

Oświadczenie majątkowe za 2005 rok (na podstawie: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami))

Oświadczenie majątkowe za 2004 rok (na podstawie: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami))

Oświadczenie majątkowe za 2003 rok (na podstawie: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami))

Oświadczenie majątkowe za 2002 rok (na podstawie: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami))

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Wprowadzający: Krystyna Michnowska

Data wprowadzenia: 2007-03-12

Data modyfikacji: 2017-06-22

Opublikował: Krystyna Michnowska

Data publikacji: 2007-03-12