Zarządzenia Wójta 2009 rok

 

Zarządzenie Nr 1/09

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 20 stycznia 2009 roku

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Dziadkowice, dotyczących budowy drogi we wsi Hornowszczyzna .

 

Zarządzenie Nr 2/09

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 stycznia 2009 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 3/09

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok - wprowadzenie dotacji celowej do budzetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.

 

Zarządzenie Nr 4/09

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 lutego 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok - przeniesienie wydatków między paragrafami.

  

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 09 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 09 marca 2009 roku
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 17 marca 2009 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu i przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 02 kwietnia 2009 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż autobusu szkolnego.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – przeniesienie wydatków między paragrafami.
  
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 24 kwietnia 2009 roku
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż autobusu AUTOSAN H 10/11.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 06 maja 2009 roku
w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż autobusu szkolnego.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 maja 2009 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dziadkowice.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 maja 2009 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 15 maja 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – przeniesienie wydatków między paragrafami.
  
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 23 maja 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10/11.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 03 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – wprowadzenie do budżetu dotacji celowej.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 03 czerwca 2009 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego do wydawania decyzji administracyjnych.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 26 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
  
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 01 lipca 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela muzyki i plastyki ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 02 lipca 2009 roku
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 13 lipca 2009 roku
w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 30/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 lipca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 20 lipca 2009 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 27 lipca 2009 roku
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 lipca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 25 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
  
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 sierpnia 2009 roku
w sprawie wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia na okres dłuższy niż 3 lata.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 09 września 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 września 2009 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 16 września 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 23 września 2009 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 05 października 2009 roku
w sprawie wyznaczenia osoby do zajmowania się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 06 października 2009 roku
w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 października 2009 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na wynajem lokali na okres dłuższy niż 3 lata.
  
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 15 października 2009 roku
w sprawie trybu postępowania w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14000 euro.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2010 rok.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokali na okres dłuższy niż 3 lata.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 17 listopada 2009 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w obrębie wsi Hornowo.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 17 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 17 listopada 2009 roku
w sprawie powołania Komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 17 listopada 2009 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
  
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 20 listopada 2009 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 15 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – wprowadzenie dotacji celowej oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
 
 
 
 
 
 

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2009-02-24

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2010-08-11

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2009-02-24