Zarządzenia Wójta - kadencja 2014 -2018

Zarządzenie Nr 1 /14

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 10 grudnia 2014 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 2/14

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 15 grudnia 2014 r.

W sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 3/14

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 22 grudnia 2014 r.

W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowych w obrębie wsi Kąty.

 

Zarządzenie Nr 4/14

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 22 grudnia

W sprawie przygotowania projektów uchwały rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 5/14

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 31 grudnia 2014 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 6/14

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 31 grudnia 2014 r.

W sprawie powołania zastępcy wójta.

Zarządzenie Nr 7/14

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 31 grudnia 2014 r.

W sprawie powierzenia zastępcy wójta prowadzenia niektórych spraw gminy.

 

Zarządzenie Nr 8/14

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 31 grudnia 2014 r.

W sprawie upoważnienia zastępcy wójta do wydawania decyzji administracyjnych.]

 

Zarządzenie Nr 9/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 02 stycznia 2015 r.

W sprawie opracowania planu finansowego zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok.

 

Zarządzenie Nr 10/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia02 stycznia 2015 r.

W sprawie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.

 

Zarządzenie Nr 11/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 02 styczni 2015 r.

W sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

Zarządzenie Nr 12/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 02 styczni 2015 r.

W sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 

Zarządzenie Nr 13/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 02 stycznia 2015 r.

W sprawie upoważnienia Pani Jolanty Jankowskiej – p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji w sprawach dłużników alimentacyjnych.

 

Zarządzenie Nr 14/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 19 styczni 2015 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 15/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 16/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziadkowicach.

 

Zarządzenie Nr 17/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 18/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 19/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 20/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 21/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 22/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 23/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 24/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 25/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 26/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 27/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 28/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 29/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 30/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 31/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 32/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 33/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 34/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dzierżawy.

 

Zarządzenie Nr 35/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu wykonanych robót ziemnych.

 

Zarządzenie Nr 36/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu wykonanych robót ziemnych.

 

Zarządzenie Nr 37/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu wykonanych robót ziemnych.

 

Zarządzenie Nr 38/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu wykonanych robót ziemnych.

 

Zarządzenie Nr 39/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu wykonanych robót ziemnych.

 

Zarządzenie Nr 40/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu wykonanych robót ziemnych.

 

Zarządzenie Nr 41/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 42/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 43/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Zarządzenie Nr 44/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych w obrębie wsi Kąty.

 

Zarządzenie Nr 45/15

Wójta Gminy Dziadkowice

Z dnia 30 stycznia 2015 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 46/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek za usługi komunalne wykonane przez sprzęt i pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice na rzecz odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Zarządzenie Nr 47/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. - wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 48/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

 

Zarządzenie Nr 49/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dziadkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Zarządzenie Nr 50/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 51/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 52/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. - wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 53/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia referentowi ds. gospodarowania odpadami do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego.

 

Zarządzenie Nr 54/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 55/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanego na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

 

Zarządzenie Nr 56/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. - wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 57/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. - wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 58/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok.

 

Zarządzenie Nr 59/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. - wprowadzenie dotacji celowych do budżetu

 

Zarządzenie Nr 60/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. - wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

 

Zarządzenie Nr 61/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

 

Zarządzenie Nr 62/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Korzeniówki

 

Zarządzenie Nr 63/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 20 maja 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 64/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 22 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. - wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

 

Zarzadzenie Nr 65/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. - przeniesienie planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

 

Zarządzenie Nr 66/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia terminów doręczania upomnień i wystawiania tytułów wykonawczych

 

Zarządzenie Nr 67/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. - przeniesienie planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

 

Zarzędzenie Nr 68/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kąty.

 

Zarządzenie Nr 69/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 70/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 

Zarządzenie Nr 71/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 

Zarządzenie Nr 72/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

 

Zarządzenie Nr 73/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 

Zarządzenie Nr 74/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Dziadkowice dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzien 6 września 2015 r.

 

Zarządzenie Nr 75/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dziadkowice.

 

Zarzędzenie Nr 76/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 77/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

 

Zarządzenie Nr 78/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

 

Zarządzenie Nr 79/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

Zarządzenie Nr 80/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dziadkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Zarządzenie Nr 81/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

 

Zarządzenie Nr 82/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

 

Zarządzenie Nr 83/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 84/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 8 paździenirka 2015 r.

w sprawie upoważnieniea do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

 

Zarządzenie Nr 85/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

 

Zarządzenie Nr 86/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

 

Zarządzenie Nr 87/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

 

Zarządzenie Nr 88/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 89/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 90/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023.

 

Zarządzenie Nr 91/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Dziadkowice na 2016 rok.

 

Zarządzenie Nr 92/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kąty.

 

Zarządzenie Nr 93/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

 

Zarządzenie Nr 94/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia  reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 95/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na  2015 rok.

 

Zarządzenie Nr 96/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 97/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dziadkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Zarządzenie Nr 98/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice.

 

Zarządzenie Nr 99/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie zarzadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice I Kadencji (2015-2017).

 

Zarządzenie Nr 100/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej obrębie wsi Kąty.

 

Zarządzenie Nr 101/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 102/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

 

Zarządzenie Nr 103/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

 

Zarządzenie Nr 104/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.

 

Zarządzenie Nr 105/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dziadkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Zarządzenie Nr 106/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

Zarządzenie Nr 107/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do prowadzenia postepowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 

Zarządzenie Nr 108/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Jankowskiej - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji w sprawach dłużników alimentacyjnych.

 

Zarządzenie Nr 109/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Jankowskiej - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji w sprawie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów.

 

Zarządzenie Nr 110/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie poważnienia Pani Jolanty Jankowskiej - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do przyznawania Karty Dużej Rodziny.

 

Zarządzenie Nr 111/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 5 stycznia 2016 r.

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok.

 

Zarządzenie Nr 112/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 stycznia 2016 r.

zmieniajace zarządzenie w sprawie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziadkowicach.

 

Zarządzenie Nr 113/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie przetargu na sprzedaż autobusu CACCIAMALI IVECO 100 TEMA E4.

 

Zarządzenie Nr 114/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

 

Zarządzenie Nr 115/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 1 lutego 2016 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dziadkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Zarządzenie Nr 116/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 10 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia na rok 2016.

 

Zarządzenie Nr 117/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 10 lat.

 

Zarządzenie Nr 118/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

 

Zarządzenie Nr 119/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż autobusu CACCIAMALI IVECO 100 TEMA E4.

 

Zarządzenie Nr 120/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 121/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 122/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

 

Zarządzenie Nr 123/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 15 marca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Dziadkowicach.

 

Zarządzenie Nr 124/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w obrębie wsi Dziadkowice na okres 10 lat.

 

Zarządzenie Nr 125/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

 

Zarządzenie Nr 126/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Jankowskiej p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomcy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

Zarządzenie Nr 127/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia  1 kwietnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Augustyniak - referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.

 

Zarządzenie Nr 128/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzednika wyborczego.

 

Zarządzenie Nr 129/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia podinspektora ds. budżetowych do wystawiania i podpisywania faktur.

 

Zarządzenie Nr 130/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 kwietnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok.

 

Zarządzenie Nr 131/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dziadkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Zarządzenie Nr 132/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w obrębie wsi Dziadkowice na okres 10 lat.

 

Zarządzenie Nr 133/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

 

Zarządzenie Nr 134/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 135/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia procedury wydania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

 


Zarządzenie Nr 136/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 


Zarządzenie Nr 137/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

 


Zarządzenie Nr 138/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

 


Zarządzenie Nr 139/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie przedłuzenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Dziadkowicach.

 


Zarządzenie Nr 140/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dziadkowicach.

 


Zarządzenie Nr 141/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.

 


Zarządzenie Nr 142/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

 


Zarządzenie Nr 143/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

Zarządzenie Nr 144/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 

Zarządzenie Nr 145/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Jankowskiej - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji w sprawach dłużników alimentacyjnych.


Zarządzenie Nr 146/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji w sprawie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów.Zarządzenie Nr 147/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 1 lipca 2016 r. 

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.


Zarządzenie Nr 148/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.


Zarządzenie Nr 149/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.


Zarządzenie Nr 150/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.


Zarządzenie Nr 151/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.


Zarządzenie Nr 152/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.


Zarządzenie Nr 153/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.


Zarządzenie Nr 154/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.


Zarządzenie Nr 155/16

Wojta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 156/16

Wojta Gminy Dziadkowice

z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

Zarządzenie Nr 157/16

Wojta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 września

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.


Zarządzenie Nr 158/16

Wojta Gminy Dziadkowice

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.


Zarządzenie Nr 159/16

Wojta Gminy Dziadkowice

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.


Zarządzenie Nr 160/16

Wojta Gminy Dziadkowice

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.


Zarządzenie Nr 161/16

Wojta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dziadkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.


Zarządzenie Nr 162/16

Wojta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.


Zarządzenie Nr 163/16

Wojta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023.

 

Zarządzenie Nr 164/16

Wojta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Dziadkowice na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 165/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

Zarządzenie Nr 166/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.Zarządzenie Nr 167/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.


Zarządzenie Nr 168/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Dziadkowice.Zarządzenie Nr 169/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.Zarządzenie Nr 170/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.Zarządzenie Nr 171/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Dziadkowice.Zarządzenie Nr 172/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia szczególnego pełnomocnictwa Jolancie Elżbiecie Jankowskiej p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.Zarządzenie Nr 173/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.Zarządzenie Nr 174/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dziadkowice.Zarządzenie Nr 175/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 176/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Dziadkowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.Zarządzenie Nr 177/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach głosowania.Zarządzenie Nr 178/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.Zarządzenie Nr 179/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.Zarządzenie Nr 180/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia wykazu pakietów w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.Zarządzenie Nr 181/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.Zarządzenie Nr 182/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.Zarządzenie Nr 183/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.Zarządzenie Nr 184/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.Zarządzenie Nr 185/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.Zarządzenie Nr 186/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do realizacji zadań wynikających z  ustawy o Karcie Duzej Rodziny.Zarządzenie Nr 187/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.Zarządzenie Nr 188/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do podejmowania działań w sprawie dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń funduszy alimentacyjnego.Zarządzenie Nr 189/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji w sprawie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów.Zarządzenie Nr 190/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dziadkowice.Zarządzenie Nr 191/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.Zarządzenie Nr 192/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.Zarządzenie Nr 193/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.Zarządzenie Nr 194/16

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.Zarządzenie Nr 195/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 3 stycznia 2017 r.

w sprawie opracowania planu fnansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok.Zarządzenie Nr 196/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.Zarządzenie Nr 197/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.Zarządzenie Nr 198/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dziadkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.Zarządzenie Nr 199/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.Zarządzenie Nr 200/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.Zarządzenie Nr 201/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 202/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.Zarządzenie Nr 203/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

 

Zarządzenie Nr 204/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Wójta Gminy Dziadkowice.

 

 

Zarządzenie Nr 205/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Wójta Gminy Dziadkowice.

 

 

Zarządzenie Nr 206/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Dziadkowice.

 

 

Zarządzenie Nr 207/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

 

Zarządzenie Nr 208/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

 

Zarządzenie Nr 209/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie gminy Dziadkowice w stanach gotowości obronnej państwa.

 

 

Zarządzenie Nr 210/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziadkowice.

 

 

Zarządzenie Nr 211/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

 

 

Zarządzenie Nr 212/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia planu dofinanoswania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2017.

 

 

Zarządzenie Nr 213/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok.

 

 

Zarządzenie Nr 214/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dziadkowicach na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny.

 

 

Zarządzenie Nr 215/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

 

 

Zarządzenie Nr 216/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

 

Zarządzenie Nr 217/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

 

 

Zarządzenie Nr 218/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

 

 

Zarządzenie Nr 219/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Dziadkowicach.

 

 

Zarządzenie Nr 220/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

 

Zarządzenie Nr 221/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 

 

Zarządzenie Nr 222/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 

 

Zarządzenie Nr 223/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

 

Zarządzenie Nr 224/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do podejmowania działań w sprawie dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń funduszu alimentacyjnego.

 

 

Zarządzenie Nr 225/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji w sprawie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów.

 

 

Zarządzenie Nr 226/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca  2017 r.

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

 

 

Zarządzenie Nr 227/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

 

 

Zarządzenie Nr 228/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 3 lipca2017 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Zarządzenie Nr 229/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.Zarządzenie Nr 230/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.Zarządzenie Nr 231/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie przygotowania proejktów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 232/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie przygotowania proejktów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 233/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.Zarządzenie Nr 234/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 8 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.Zarządzenie Nr 235/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót.
Zarządzenie Nr 236/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 237/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.
Zarządzenie Nr 238/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.Zarządzenie Nr 239/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.Zarządzenie Nr 240/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do realizacji zadań wynikajacych z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.Zarządzenie Nr 241/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do realizacji zadań wynikajacych z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.Zarządzenie Nr 242/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do podejmowania działań w sprawie dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń funduszu alimentacyjnego.Zarządzenie Nr 243/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do wydawania decyzji w sprawie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów.Zarządzenie Nr 244/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.Zarządzenie Nr 245/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.Zarządzenie Nr 246/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.Zarządzenie Nr 247/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3.  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie na 2018 rok.Zarządzenie Nr 248/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.Zarządzenie Nr 249/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.Zarządzenie Nr 250/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie upoważnienia podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy.Zarządzenie Nr 251/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie ustalenia ceny 1 szt. trylinki pochodzącej z rozbiórki.Zarządzenie Nr 252/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.Zarządzenie Nr 253/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 254/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029.Zarządzenie Nr 255/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Dziadkowice na 2018 rok.Zarządzenie Nr 256/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.Zarządzenie Nr 257/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie "Regulaminu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach".Zarządzenie Nr 258/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.Zarządzenie Nr 259/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenie, o którym mowa w ustawie o wspraciu kobiet w ciąży i rodzin "Za zyciem" oraz wydawania w tych sprawach decyzji.Zarządzenie Nr 260/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad prowadzenia wspólnej obsługi instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Dziadkowice.Zarządzenie Nr 261/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.Zarządzenie Nr 262/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.Zarządzenie Nr 263/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 264/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 265/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.Zarządzenie Nr 266/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.Zarządzenie Nr 267/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.Zarządzenie Nr 268/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Dziadkowice na lata 2018-2020.Zarządzenie Nr 269/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.Zarządzenie Nr 270/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.Zarządzenie Nr 271/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbiorników ciśnieniowych.Zarządzenie Nr 272/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice.Zarządzenie Nr 273/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice.Zarządzenie Nr 274/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie  przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 275/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.Zarządzenie Nr 276/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.Zarządzenie Nr 277/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 278/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziadkowice.Zarządzenie Nr 279/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.Zarządzenie Nr 280/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 281/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 282/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 283/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 4 kwietnia 2018 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 284/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok.Zarządzenie Nr 285/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.Zarządzenie Nr 286/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 287/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 288/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Dziadkowice".Zarządzenie Nr 289/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.Zarządzenie Nr 290/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.Zarządzenie Nr 291/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.Zarządzene Nr 292/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu świadczenia.Zarządzene Nr 293/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.Zarządzene Nr 294/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót.Zarządzene Nr 295/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Zalewskiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dziadkowicach pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica".Zarządzene Nr 296/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.Zarządzene Nr 297/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmina w budżecie Gminy na 2018 rok.Zarządzene Nr 298/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzene Nr 299/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.Zarządzene Nr 300/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie zmina w budżecie Gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 301/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.Zarządzenie Nr 302/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.Zarządzenie Nr 303/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.Zarządzenie Nr 304/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dziadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.Zarządzenie Nr 305/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.Zarządzenie Nr 306/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.Zarządzenie Nr 307/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dziadkowice.Zarządzenie Nr 308/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.Zarządzenie Nr 309/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakadu Gospodarki Komunalnej Gmiy Dziadkowice.Zarządzenie Nr 310/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia wyborów.Zarządzenie Nr 311/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót.Zarządzenie Nr 312/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie upoważnienia do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach i formach głosowania.Zarządzenie Nr 313/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania.Zarządzenie Nr 314/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.Zarządzenie Nr 315/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
Zarządzenie Nr 317/18

Wojta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 wrzesnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. ,,Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Dziadkowice".Zarządzenie Nr 318/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.Zarządzenie Nr 319/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmina w budżecie Gminy na 2018 rok.Zarządzenie Nr 320/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Dziadkowice do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.Zarządzenie Nr 321/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.Zarządzenie Nr 324/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030Zarządzenie Nr 325/18

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2019 rok.


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Data wytworzenia: 2017-07-25

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Data wprowadzenia: 2015-02-16

Modyfikujący: Arkadiusz Orłowski

Data modyfikacji: 2018-11-20

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2015-02-16