Zarządzenie Nr 1/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 1 lutego 2007 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej połozonej w obrębie wsi Osmola.

Zarządzenie Nr 2/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 1 lutego 2007 roku
w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 3/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 8 lutego 2007 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dziadkowicach.

Zarządzenie Nr 4/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 8 lutego 2007 roku
w sprawie
powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dołubowie.

Zarządzenie Nr 5/07
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 26 lutego 2007 roku
w sprawie planu działania obrony cywilnej w 2007 roku.

Zarządzenie Nr 6/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 lutego 2007 roku
w sprawie przygotowania projektu uchwał rady gminy.

Zarządzenie Nr 7/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 lutego 2007 roku
w sprawie ustalenia stawek za usługi komunalne wykonywane przez pracowników i sprzęt Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Dziadkowicach.

Zarządzenie Nr 8/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 lutego 2007 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych.

Zarządzenie Nr 9/07
Wójta Gminy Dziadkowice - Szefa Zadań obronnych Gminy Dziadkowice

z dnia 27 lutego 2007 roku
w sprawie wykonywania zadań obronnych.

Zarządzenie Nr 10/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Dziadkowicach.

Zarządzenie Nr 11/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie
powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dołubowie.

Zarządzenie Nr 12/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 16 marca 2007 roku
w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wystawiania i podpisywania faktur oraz podpisywania rozliczeń podatku dochodowego.

Zarządzenie Nr 13/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 19 marca 2007 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.

Zarządzenie Nr 14/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 20 marca 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 15/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 20 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dołubowie.

Zarządzenie Nr 16/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 20 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Dziadkowicach.

Zarządzenie Nr 17/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 22 marca 2007 roku
w sprawie
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007.

Zarządzenie Nr 18/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok - wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.

Zarządzenie Nr 19/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 2 kwietnia 2007 roku
w sprawie
przygotowania projektu uchwał rady gminy.

Zarządzenie Nr 20/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 kwietnia 2007 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w obrebie wsi Dołubowo.

Zarządzenie Nr 21/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 23 kwietnia 2007 roku
w sprawie zmian
w budżecie Gminy na 2007 rok - wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.

Zarządzenie Nr 22/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Zarządzenie Nr 23/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie
zmian w budżecie Gminy na 2007 rok - wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.

Zarządzenie Nr 24/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 14 maja 2007 roku
w sprawie
w budżecie Gminy na 2007 rok - wprowadzenie dotacji celowej do budżetu.

Zarządzenie Nr 25/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracownika samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy poza miejscowością w której znajdujesię siedziba pracodawcy do celów służbowych.

Zarządzenie Nr 26/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie
zmian w budżecie Gminy na 2007 rok - wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.

Zarządzenie Nr 27/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 1 czerwca 2007 roku
w sprawie ustalenia stawek za usługi komunalne wykonywane przez pracowników i sprzę Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Dziadkowicach.

Zarządzenie Nr 28/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 18 czerwca 2007 roku
w sprawie
przygotowania projektu uchwał rady gminy.

Zarządzenie Nr 29/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 25 czerwca 2007 roku
w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie wsi Dołubowo.

Zarządzenie Nr 30/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie
zmian w budżecie Gminy na 2007 rok - wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.

Zarządzenie Nr 31/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 lipca 2007 roku
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.

Zarządzenie Nr 32/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 lipca 2007 roku
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku.

Zarządzenie Nr 33/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 31 lipca 2007 roku
w sprawie
zmian w budżecie Gminy na 2007 rok - wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.

Zarządzenie Nr 34/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 1 sierpnia 2007 roku
w sprawie
przygotowania projektu uchwał rady gminy.

Zarządzenie Nr 35/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 36/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 sierpnia 2007 roku
w sprawie
zmian w budżecie Gminy na 2007 rok - wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.

Zarządzenie Nr 37/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Augustyniak - referenta ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.

Zarządzenie Nr 38/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Augustyniak - referenta ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach do prowadzenia postępowania wobec dłuzników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczki alimentacyjnej.

Zarządzenie Nr 39/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 września 2007 roku
w sprawie
zmian w budżecie Gminy na 2007 rok - wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.

Zarządzenie Nr 40/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 20 września 2007 roku
w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej połozonej w obrębie wsi Dołubowo.

Zarządzenie Nr 41/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok - wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.

Zarządzenie Nr 42/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie powołania obodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 43/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 1 października 2007 roku
w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w systemie "SOO".

Zarządzenie Nr 44/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 października 2007 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Dołubowo.

Zarządzenie Nr 45/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 19 października lutego 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok - wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.

Zarządzenie Nr 46/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 23 października 2007 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie wsi Dołubowo.

Zarządzenie Nr 47/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 29 października 2007 roku
zmieniajace zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dziadkowice.

Zarządzenie Nr 48/07
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia
31 października 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok - wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.

Zarządzenie Nr 49/07
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.

Zarządzenie Nr 50/07
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 listopada 2007 roku
w sprawie odwołania przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Dołubowo.

Zarządzenie Nr 51/07
Wójta gminy Dziadkowice
z dnia 15 listopada 2007 roku
w sprawie projektu budzetu gminy Dziadkowice na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 52/07
Wójta gminy Dziadkowice
z dnia 26 listopada 2007 roku
w sprawie upoważnienia inspektora ds. ksiegowości podatkowej do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 53/07
Wójta gminy Dziadkowice
z dnia 26 listopada 2007 roku
w sprawie
upoważnienia inspektora ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i drogownictwa do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 54/07
Wójta gminy Dziadkowice
z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie
zmian w budżecie Gminy na 2007 rok - wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.

Zarządzenie Nr 55/07
Wójta gminy Dziadkowice
z dnia 7 grudnia 2007 roku
w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorzadowych.

Zarzadzenie Nr 56/07
Wójta gminy Dziadkowice
z dnia 7 grudnia 2007 roku
w sprawie
zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.

Zarzadzenie Nr 57/07
Wójta gminy Dziadkowice
z dnia 13 grudnia 2007 roku
w sprawie
zmian w budżecie Gminy na 2007 rok - przeniesienie wydatków między paragrafami.

Zarzadzenie Nr 58/07
Wójta gminy Dziadkowice
z dnia 17 grudnia 2007 roku
w sprawie
przygotowania projektów uchwał rady gminy.

Zarzadzenie Nr 59/07
Wójta gminy Dziadkowice
z dnia 31 lgrudnia 2007 roku
w sprawie
zmian w budżecie Gminy na 2007 rok - wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: urzAd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2007-11-11

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2009-02-24

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2007-11-11