Zarządzenia 2010 rok

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 08 stycznia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Hornowo.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 09 lutego 2010 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 05 marca 2010 r.
w sprawie przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 06 marca 2010 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków miedzy paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków miedzy paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków miedzy paragrafami.

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 13 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków miedzy paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków miedzy paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego Lidera Gminnego i Gminnego Biura spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Reginie Tołwińskiej Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Dziadkowicach.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków miedzy paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 01 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania obwodowych Komisji wyborczych.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – przeniesienie wydatków miedzy paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dziadkowice.

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – przeniesienie wydatków miedzy paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – przeniesienie wydatków miedzy paragrafami.
  
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 09 lipca 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zarządzenie Nr 23/10

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 28 lipca 2010 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 lipca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 05 sierpnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 r.

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 13 września 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami.

 

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 16 września 2010 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. - przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 07 października 2010 roku
w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 października 2010 roku
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót.
  
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2011 rok.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011 – 2023.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Annie Wasilewskiej Sekretarz Gminy Dziadkowice.
  
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 16 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami.
  
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 26 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami.
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 01 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – przeniesienie wydatków między paragrafami.
 
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania gminnego biura spisowego do wykonania prac spisowych „Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.” na terenie gminy Dziadkowice.
 
 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2010-08-12

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2011-02-16

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2010-08-12