Inspektor Ochrony Danych

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

RAFAŁ ANDRZEJEWSKI

e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

telefon: 504 976 690

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), osoby których dane dotyczą mogą kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ww. rozporządzenia.

- klauzula informacyjna - klient Urzędu

- klauzula informacyjna - zawieranie umów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2020-08-25

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2018-05-30