Rok 2012
14.Dostawa oleju opałowego w ilości około 110.000 l do kotłowni zamawiającego w okresie od 01.02.2013- 31.01.2015 r.

dostawa_oleju_opalowego_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

dostawa_oleju_opalowego_specyfikacja.pdf

dostawa_oleju_opalowego_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.pdf

dostawa_oleju_opalowego_umowa_na_dostawe_oleju_opalowego.pdf

dostawa_oleju_opalowego_oferta.pdf

 

13. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 dotyczy zamówienia o wartości poniżej 14000 EURO netto - dostawa tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego i laptopa do Punktu Przedszkolnego

dostawa_tablicy_interaktywnej_i_in..pdf

dostawa_tablicy_interaktywnej_i_in._2.pdf

dostawa_tablicy_interaktywnej_i_in._3.pdf

 

12. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę rat wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 220000 zł

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

 

specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf

nds.2010.pdf

nds_2011.pdf

nds_2012.pdf

rbz_2010.pdf

rbz_2011.pdf

rbz_2012.pdf

rb27s_2010.pdf

rb27s_2011.pdf

rb27s_2012.pdf

rb28s_2010.pdf

rb28s_2011.pdf

rb28s_2012.pdf

rbn_2010_pdf.pdf

rbn_2011_pdf.pdf

rbn_2012.pdf

Opinia_RIO_o_możliwości_spłaty_kredytu_długoterminowego.pdf

Uchwala_w_sprawie_kredytu_dlugoterminowego_w_2012_r..pdf

Uchwala_RIO_z_20.01.2012_r._w_sprawie_wyrazenia_opinii_o_prawidlowosci_planowanej_kwoty_dlugu_gminy_dziadkowice.pdf

Uchwala_RIO_z_dnia_30.07.2012_r._o_prawidlowosci_planowanej_kwoty_dlugu_oraz_mozliwosci_sfinansowania_deficytu.pdf

Uchwala_RIO_z_18.10.2012_r._o_mozliwosci_splaty_kredytu_dlugoterminowego.pdf

 

11. Zapytanie ofertowe z dnia 01 października 2012 r. dotyczące projektu pn. "Przedszkolaki przyszlością gminy Dziadkowice" - usługa edukacyjna do zrealizowania zajęć: zajęcia z logopedą, w zdrowym ciele zdrowy duch, zajęcia muzyczno - rytmiczne.

10. Zapytanie ofertowe z dnia 01 października 2012 r. dotyczące projektu pn. "Przedszkolaki przyszłością gminy Dziadkowice"- język angielski przez zabawę.

9. Ogłoszenie o zamówieniu: Wybór wykonawcy usługi: Kierownika projektu, specjalista ds. zajęć, rekrutacji i promocji, specjalista ds. wniosków o płatność Przedszkolaki przyszłością gminy Dziadkowice. Zmiany w ogłoszeniu z dnia 12.09.2012 r.  Wybór oferty.

8. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa dróg:- nr 109059 B ulica bez nazwy w miejscowości Kąty, - ulicy Nr 1 bez nazwy osiedle Kąty, - ulicy Nr 2 bez nazwy osiedle Kąty, - ulicy Nr 3 bez nazwy osiedle Kąty, - nr 109060 B ulica bez nazwy w miejscowości Dziadkowice.  Wybór oferty

7. Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Dziadkowicach z terenu gminy Dziadkowice z następujących miejscowości:Dołubowo, Wyręby, Dołubowo Chrościanka, Zaminowo, Smolugi, Brzeziny, Wojeniec w okresie roku szkolnego 2012/2013.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19 lipca 2012 roku.              Wybór oferty.

6. Ogłoszenie o zamówieniu: Remont świetlicy wiejskiej w Dziadkowicach.

5. Ogłoszenie o zamówieniu: Remont świetlicy wiejskiej w Korzeniówce.

4. Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie dożwirowania dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego.     WYBÓR OFERTY   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

3. Zapytanie ofertowe z dnia 24 lutego 2012 roku dotyczące projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I - III pt. "Sukces dzięki nauce".

  • Załącznik Nr 1 - nazwa, ilość i opis pomocy dydaktycznych
  • Załącznik Nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  • Protokół z dnia 2 marca 2012 roku z wyboru oferty na zapytanie ofertowe. 

2. Zapytanie ofertowe z dnia 24 lutego 2012 roku dotyczące projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I - III w szkole podstawowej - Sukces dzięki nauce."

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa energii elektrycznej do obiektów zamawiającego.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21 lutego 2012 roku.          Wybór oferty.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21 lutego 2012 roku.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 17 lutego 2012 roku.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 20 lutego 2012 roku.

Rok 2011

 

5. Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Dziadkowicach z terenu gminy Dziadkowice z następujących miejscowości: Dołubowo, Wyręby, Dołubowo Chrościanka, Zaminowo, Smolugi, Brzeziny, Wojeniec w okresie roku szkolnego 2011/2012.

4. Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie dożwirowania dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice w 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego.

 3. Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 280.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice - Kąty - 249.232 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 30.768 zł.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 280.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2010 r." na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice - Kąty" - 249.232 zł. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 30.768 zł.

1. Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na wykonanie Budowy placu zabaw i wypoczynku.

 

 Rok 2010

        9. Ogłoszenie o zamówieniu: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 460.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 108830B Czarna Średnia – Targowisk – Brzeziny Janowięta dł. 1,900 km.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ: Formularz oferty.

                             Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

   8. Ogłoszenie o zamówieniu – „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV – odgałęzienie od linii 15 kV Siemiatycze – Dziadkowice do projektowanej stacji STSp – 20100 zasilających oczyszczalnię ścieków zlokalizowana w miejscowości Kąty gm. Dziadkowice.” 

SIWZ z załącznikami. zip        SIWZ budowa linii SN Kąty    Specyfikacja techniczna   Szczegółowa specyfikacja techniczna  Przedmiar robót   Schemat stacji oczyszczalni    Odpowiedź na zapytanie przetargowe (art. 38 ustawy) „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV – odgałęzienie od linii 15 kV Siemiatycze – Dziadkowice do projektowanej stacji STSp – 20100 zasilających oczyszczalnię ścieków zlokalizowana w miejscowości Kąty gm. Dziadkowice.” Wybór oferty

  7. Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie kursu języka angielskiego z wykorzystaniem technik informatycznych dla 60 beneficjentów ostatecznych projektu pt.: „Równaj do lepszych – wsparcie rozwoju uczniów z gminy Dziadkowice” realizowanego przez gminę Dziadkowice w ramach poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.      

           Zapytanie ofertowe

         6. Ogłoszenie o zamówieniuroboty budowlane - 241208 -2010 z dnia 06 sierpnia 2010 r. - Przebudowa drogi gminnej Nr 108830 B Czarna Średnia - Targowisk - Brzeziny Janowięta o dł. 1,900 km wraz z wykonaniem przebudowy przepustów oraz zjazdów na sąsiednie działki.

               załączniki.rar                    wyjaśnienie do przetargu       Wybór oferty

         5. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Nr 123268 - 2010 z dnia  05 maja 2010 r. - Przebudowa drogi gminnej Nr109048 B Lipiny - Wólka Biszewska dł. 0,658 km.                                

                                 SIWZ z załącznikami.zip           Przedmiary.zip          rysunki i opisy.zip      Wybór oferty.pdf - 24.05.2010 rok

         4. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Nr 95619 - 2010 z dnia  23 kwietnia 2010 r. - Remont odcinków dróg gminnych polegający na wbudowaniu ok. 2460 m3 żwiru.

                 SIWZ z załącznikami. zip                    Wybór oferty - 24.05.2010 r.

         3.  Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Nr 86834 - 2010 z dnia  26 marca 2010 r. - Przebudowa drogi gminnej Nr109048 B Lipiny - Wólka Biszewska dł. 0,753 km.                                      Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

                SIWZ z załącznikami.zip           Przedmiary .zip          rysunki i opisy.zip

          2. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Nr 69304 - 2010 z dnia  12 marca 2010 r. - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, cisnieniowej i pompowni ścieków w miejscowości Dziadkowice i Kąty, gmina Dziadkowice.           Wybór oferty - 01.04.2010 r.   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

               SIWZ + pozostała dokumentacja.zip

               mapy i rysunki :      1.zip     2.zip.    3.zip    4.zip   5.zip    6.zip    7.zip    8.zip    9.zip    10.zip  

               odpowiedzi na zapytania przetargowe;    rysunki do odpowiedzi

         1.  Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Nr 38988 - 2010  z dnia 11 luty 2010 r.  -  Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 730 MRL w miejscowości Kąty.          Wybór oferty - 09.03.2010 r.        Wybór oferty - 09.03.2010 r.   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

                  odpowiedź na zapytanie przetargowe

         ·             Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSWIZ z załącznikami.zip.

·             Załączniki do SIWZ

                  załącznik Nr 1

                  załącznik Nr 1A - przedmiary

                  załącznik Nr 2

                  załącznik Nr 3

                  załącznik Nr 4

                  załącznik Nr 5

·             Przedmiar robót:   przedmiar.zip

1. Budowa budynku oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty gmina Dziadkowice

2. Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 730 RLM w miejscowości Kąty gmina Dziadkowice

3. Przyłącze wodociągowe do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 730 RLM w miejscowości Kąty gmina Dziadkowice

4. Zjazd z drogi powiatowej nr 1755 B Dzaidkowice - Kąty - Malewice - Hornowo gmina Dziadkowice

5. Przyłącze kablowe nn do oczyszczalni ścieków

6. Instalacje elektryczne, wlz, oświetlenie terenu związane z oczeszczalnią ścieków w m. Katy

·          Specyfikacje     specyfikacje.zip.

1. Specyfikacja ogólna

2. Specyfikacja - Technologia

3. Specyfikacja Budowlana

4. Specyfikacja Elektryczna

5. Specyfikacja - przyłacze wodociągowe

6. Specyfikacja wod-kan, co i wentylacji

7. Specyfikacja - zagospodarowanie terenu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2013-09-18