ogłoszenia o sprzedaży, przetargach

 

2020 rok

2. Z dnia 30 listopada 2020 roku - ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A-15

informacja o wyborze oferty

1. Z dnia 30 listopada 2020 roku - ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż dwu skrzydłowych ocieplonych drzwi garażowych

informacja o wyborze oferty

2018 rok

1. Z dnia 14 lutego 2018 roku - ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż zbiorników ciśnieniowych

2016 rok

3. Z dnia 3 marca 2016 roku - ogłoszenie drugiego przetargu ustnego na sprzedaż autobusu Cacciamali IVECO 100 E4

2. Informacja z dnia 29 lutego 2016 roku o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

  • Informacja z dnia 29 kwietnia 2016 roku o wyborze oferty

1. Z dnia 26 stycznia 2016 roku - ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż autobusu Cacciamali IVECO 100 tema E4

2015 rok

2. Zarządzenie NR 92/15 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kąty.

1. Zarządzenie NR 68/15 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kąty.

2014 rok

1. Zarządzenie Nr 3/14 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Kąty.

2012 rok

Z dnia 13 kwietnia 2012 roku - ogłoszenie drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie wsi Osmola.

  • Informacja z dnia 15 maja 2012 roku o wyborze oferty.

Z dnia 29 lutego 2012 roku - ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie wsi Dziadkowice.

  • Informacja z dnia 02 kwietnia 2012 roku o wyborze oferty.

Z dnia 30 stycznia 2012 roku - ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie wsi Osmola.

Z dnia 24 stycznia 2012 roku - ogłoszenie przetargu na wynajm lokalu z przeznaczeniem go na aptekę lub punkt apteczny na okres do 3 lat.

  • Informacja z dnia 05 marca 2012 roku o wyborze oferty.

2010 rok

Ogłoszenie - 22.07.2010 r. - dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Dziadkowicach z terenu gminy Dziadkowice

2009 rok

z dnia 13 sierpnia 2009 roku - ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boiska do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kąty.

         - elementy placu zabaw

         - SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia

         - opis techniczny

         - kosztorys ofertowy

         - przedmiar robót

                                         07.09.2009 WYBÓR  OFERTY

z dnia 2 kwietnia 2009 roku - ogłoszenie przetargu na sprzedaż autobusu szkolnego - przetarg nie odbył się - nikt nie przystapił do przetargu.

z dnia  6 maja 2009 roku - ogłoszenie II przetargu na sprzedaż autobusu szkolnego.

 

2008 rok

z dnia 26 listopada 2008 roku - ogłoszenie o zamówieniu - dostawa fabrycznie nowego autobusu 37 osobowego przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku. SIWZ.doc Załączniki do SIWZ.zip

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapytania - 01 grudnia 2008 roku

WYBÓR  OFERTY - 09 grudnia 2008 roku

 

z dnia 20 listopada 2008 roku - ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsluga kredytu długoterminowego w kwocie 328.000 zł na zadanie inwestyczyjne - Przebudowa drogi gminnej Nr 109046B Korzeniówka - Zaręby dł. 1,47111 km. SIWZ.doc, załączniki do SIWZ.zip .

Wybór oferty

 

 

z dnia 13 listopada 2008 roku - ogłoszenie o zamówieniu na przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleniaz języka angielskiego metodą lended learning oraz szkolenia z języka niemieckiego metodą tradycyjną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Zespołu Szkół w Dziadkowicach i Zespołu Szkół w Milejczycach. Załączniki SIWZ.doc ; zmiana treści SIWZ, Wzór umowy, 21 listopada 2008 roku - Wybór oferty

 

z dnia 5 listopada 2008 roku - w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie wsi Dołubowo i Osmola na okres 25 lat.

 

z dnia 5 listopada 2008 roku - ogłoszenie o zamówieniu na przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleniaz języka angielskiego metodą lended learning oraz szkolenia z języka niemieckiego metodą tradycyjną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Zespołu Szkół w Dziadkowicach i Zespołu Szkół w Milejczycach. załączniki. zip - 12 listopada 2008 roku - Przetarg unieważniony z powodu protestu (art. 93 ust. 1 pkt 7)

 

z dnia 21 października 2008 roku - Ogłoszenie o zamówieniu Publicznym na roboty budowlane, przebudowa drogi gminnej Nr 109046B Korzeniowka-Zaręby odcinek długości 589,6 m.
Załączniki zip.
13 listopada 2008 roku - Wybór oferty

 

z dnia 16 października 2008 roku - ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie wsi Malinowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z dnia 02 września 2008 roku - ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej Nr 109046B Korzeniówka - Zaręby dł. 1,47111 km.

Informacja o wyborze oferty - 29 września 2008 rok.

 

z dnia 18 sierpnia 2008 roku - w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie wsi Dołubowo.

 

z dnia 18 sierpnia 2008 roku - w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie wsi Dołubowo i Osmola na okres 25 lat. - Przetarg na wydzierżawienie ww. nieruchomości nie odbył się ponieważ nie zgłosił się żaden oferent.

 

z dnia 8 sierpnia 2008 roku - ogłoszenie przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Malinowo

 

z dnia 13 czerwca 2008 roku - o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont oświetlenia ulicznego Gminy Dziadkowice.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

Rysunki do dokumentacji projektowej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

 

 

z dnia 5 czerwca 2008 roku - ogłoszenie przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Dziadkowice.

 

z 19 maja 2008 roku - OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W OBRĘBIE WSI HORNOWO DŁ. 2130 m. „

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Informacja o wyborze oferty - 13.06.2008 rok.

 

z dnia 30 maja 2008 roku - Gminny Zakład Usług Komunalnych - przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn.

 

z dnia 14 marca 2008 roku - w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

 

z dnia 31 marca 2008 roku - Gminny Zakład Usług Komunalnych - przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn.

- nie odbył się - brak ofert

 

2007 rok

11 października 2007 roku - przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomści gruntowych położonych w obrębie wsi Dołubowo.

14 listopada 2007 roku - odwołanie przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Dołubowo.

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Orłowski Arkadiusz

Data wytworzenia: 2018-02-14

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2007-02-05

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2020-12-18

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2007-02-05