Raport o stanie Gminy Dziadkowice

Zgodnie z at. 28a Ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) wójt gminy przedstawia Radzie Gminy do dnia 31 maja raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Rada Gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy.

Raport o stanie Gminy Dziadkowice za rok 2020 r

 

Raporty o stanie Gminy Dziadkowice za poprzednie lata:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Michnowska Krystyna

Data wytworzenia: 2019-05-31

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2021-06-02

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2019-06-04