Wybory Prezydenta RP 2020 r.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07 maja 2020 r. informujący, że głosowanie 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Postanowienie Nr 101/2020 Komisarza Wyborcze w Białymstoku II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dziadkowice.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informujemy, że zgodnie z § 8 uchwały Nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego zmienionej uchwałami PKW nr 79/2019 r. z dnia 5 sierpnia 2019 r. i Nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. zainteresowani wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członków komisji. (WZÓR zgłoszenia). Zgłoszenia można dostarczyć do kasy urzędu (pokój nr 1) lub w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugdziadkowice@post.pl najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00. W przypadku przesłania zgłoszenia drogą mailową oryginał zgłoszenia  należy przesłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy Dziadkowice, Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice.

Informacja Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 10 kwietnia 2020 r.  o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 24 lutego 2020 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r.  o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyny Michnowska

Data wytworzenia: 2020-02-18

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2020-05-08

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2020-02-18