PLIKI DO POBRANIA:

     

1

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

POBIERZ

2

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

POBIERZ

3

Podanie o wydanie zaświadczenia o ha przeliczeniowych

POBIERZ

4

Podanie o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach

POBIERZ

5

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

POBIERZ

6

Wniosek o wydanie warunków zabudowy

POBIERZ

7

Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę/przebudowę istniejącego wjazdu/zjazdu z drogi publicznej

POBIERZ

8

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

POBIERZ

9

Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania

POBIERZ

10

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

POBIERZ

11

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

POBIERZ

12

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

POBIERZ

13

Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

POBIERZ

14

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

POBIERZ

15

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

POBIERZ

16

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DOMKI LETNISKOWE

POBIERZ

17

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

POBIERZ

18

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

POBIERZ

19

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
POBIERZ

20

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

POBIERZ

21

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresieochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

POBIERZ

22

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

POBIERZ

23

Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 roku.

POBIERZ

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Data wytworzenia: 2017-10-04

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2012-02-02

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2020-07-27

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2012-02-02