PLIKI DO POBRANIA:

     

1

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

POBIERZ

2

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

POBIERZ

3

Podanie o wydanie zaświadczenia o ha przeliczeniowych

POBIERZ

4

Podanie o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach

POBIERZ

5

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

POBIERZ

6

Wniosek o wydanie warunków zabudowy

POBIERZ

7

Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę/przebudowę istniejącego wjazdu/zjazdu z drogi publicznej

POBIERZ

8

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

POBIERZ

9

Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania

POBIERZ

10

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

POBIERZ

11

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

POBIERZ

12

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru PESEL

POBIERZ

13

Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

POBIERZ

14

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

POBIERZ

15

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

POBIERZ

16

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

POBIERZ

17

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

POBIERZ

18

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
POBIERZ

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Orłowski

Data wytworzenia: 2017-10-04

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Data wprowadzenia: 2012-02-02

Data modyfikacji: 2018-11-23

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2012-02-02