Projekt edykacyjny "Lepsze jutro wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dziadkowice

 

 

Projekty EFS realizowane na terenie gminy Dziadkowice

 

  •  Projekt edykacyjny "LEPSZE JUTRO" wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gmin Dziadkowice i Milejczyce ( IX 2009 r. - VII 2010)              w  ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"

          Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

          Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2009-10-22

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2009-11-03

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2009-10-22