Zarządzenie Nr 32/07

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 lipca 2007 r.

                                                   w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007 rok.

          Na podstawie art.198 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/147/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze postanawiam co następuje:

§ 1. Przyjąć:

        1. Informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007 r.według którego:

         1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi  6.055.392,00 zł.

          2) Wykonanie dochodów wynosi   2.926.421,11 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

          3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi   6.376.621,00 zł.

           4) Wykonanie wydatków wynosi  2.660.376,04 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

           5) Informacja opisowa z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

           6) Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 4 .

           7) Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Informacje, o którym mowa w § 1, przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego Zarządzenia:

           1) Radzie Gminy,

           2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
  Wójt
Marian Skomorowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2007-08-24

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2007-08-24

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2007-08-24