USTAWA
z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
(tekst ujednolicony)

 

Prawo lokalne
Podaje się do publicznej wiadomości, że Urząd Gminy Dziadkowice działając na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718) prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego gminy Dziadkowice, stanowionego przez Radę i Wójta Gminy.
Zbiór aktów prawa miejscowego - zawierających przepisy ogólnie obowiązujące na terenie Gminy - dostępny jest do publicznego wglądu na stanowisku Sekretarza Gminy (pok. 9) a w razie jego nieobecności - na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy i sekretariatu, pok. nr 8

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jaszczołt

Data wytworzenia: 2005-11-12

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2005-11-12

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2005-11-12

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2005-11-12