Budżet 2020 rok

1. Projekt budżetu na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu gminy Dziadkowice na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.

Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.

2. Uchwała budżetowa.

Uchwała Nr VIII/82/19 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziadkowice na 2020 rok.

3. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała Nr VIII/81/19 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.

4. Zmiany w budżecie.

Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr IX/89/2020 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 kwietnia 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 112/2020Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 120/20 Wójta GMiny Dziadkowice z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 122/20 Wójta Gminy Dziadkowice  z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr X/96/2020 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 128/20 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 129/20 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 135/20 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 137/20 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmina w budżecie gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr XI/108/2020 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uchwała Nr IX/88/20 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.

6.Uchwały RIO w Białymstoku dotyczące budżetu Gminy Dziadkowice:

Uchwała Nr II-00310-18/19  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Dziadkowice na 2020 r. oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego.

Uchawła Nr II-00311-18/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2020-2030.

7. Wykonanie budżetu.

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2020 roku.

Zarządzenie Nr 136/20 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy za III kwartały 2020 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Piotrowska

Data wytworzenia: 2020-01-06

Wprowadzający: Anna Jaszczołt

Modyfikujący: Anna Jaszczołt

Data modyfikacji: 2020-12-07

Opublikował: Anna Jaszczołt

Data publikacji: 2020-03-26