Budżet 2019 rok

1. Projekt budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 325 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 324 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030

2. Uchwała budżetowa.

Uchwała Nr III/10/18 w sprawie budżetu Gminy Dziadkowice na 2019 rok

3. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała Nr III/9/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2019 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2030

4. Zmiany w budżecie.

Zarządzenie Nr 12/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 16/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 14 lutego 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 29/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 43/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 48/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6.Uchwały RIO w Białymstoku dotyczące budżetu Gminy Dziadkowice:

Uchwała Nr II-00310-24/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27.11.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2019 r.

Uchwała Nr II-00311-24/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27.11.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2019-2030.

Uchwała Nr II-00320-16/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26.08.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dziadkowice informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

7. Wykonanie budżetu.

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2019 roku.

Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2019 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Piotrowska

Data wytworzenia: 2018-12-06

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Modyfikujący: Arkadiusz Orłowski

Data modyfikacji: 2019-11-04

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2018-12-06