Budżet 2019 rok

1. Projekt budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 325 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 324 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030

2. Uchwała budżetowa.

Uchwała Nr III/10/18 w sprawie budżetu Gminy Dziadkowice na 2019 rok

3. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała Nr III/9/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2019 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2030

4. Zmiany w budżecie.

Zarządzenie Nr 12/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 16/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 14 lutego 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 29/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 43/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 48/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gmina na 2019 rok

Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 08 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 16 lgrudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6.Uchwały RIO w Białymstoku dotyczące budżetu Gminy Dziadkowice:

Uchwała Nr II-00310-24/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27.11.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2019 r.

Uchwała Nr II-00311-24/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27.11.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2019-2030.

Uchwała Nr II-00320-16/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26.08.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dziadkowice informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

Uchwała Nr II-00321-18/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24 marca 2020 r.  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dziadkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

7. Wykonanie budżetu.

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2019 roku.

Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2019 roku.

Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia
Załącznik Nr 2 do nformacji o stanie mienia

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dziadkowice

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Piotrowska

Data wytworzenia: 2018-12-06

Wprowadzający: Arkadiusz Orłowski

Modyfikujący: Arkadiusz Orłowski

Data modyfikacji: 2020-05-28

Opublikował: Arkadiusz Orłowski

Data publikacji: 2018-12-06